تغییر برنامه امروز پروازهای بین المللی و داخلی هما

اداره کل روابط عمومی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران «هما» تغییرات برنامه‌ای در پروازهای بین‌المللی این شرکت در روز چهارشنبه ۹۶/۱۱/۱۱-۳۱ ژانویه ۲۰۱۸ را اعلام کرد.

تغییر برنامه امروز پروازهای بین المللی و داخلی هما

تغییر در برنامه امروز پروازهای بین المللی و داخلی هما به شرح زیر است:

پرواز تهران – استکهلم با شماره ۷۱۳ با ۱:۴۵ ساعت تاخیر در ساعت ۱۰:۰۰ صبح انجام خواهد شد.

پرواز استکهلم – تهران با شماره ۷۱۲ با ۱:۴۵ ساعت تاخیر در ساعت ۱۵:۲۰ دقیقه به وقت محلی انجام خواهد شد.

پرواز تهران – بیروت با شماره ۶۶۱ با ۵:۲۰ ساعت تاخیر در ساعت ۱۱:۳۰ انجام خواهد شد.

پرواز بیروت – تهران با شماره ۶۶۰ با ۵:۲۰ ساعت تاخیر در ساعت ۱۴:۳۵ انجام خواهد شد.

پرواز تهران – وین با شماره ۷۱۷ با ۳:۱۰ دساعت تاخیر در ساعت ۱۲:۰۰ انجام خواهد شد.

پرواز وین – تهران با شماره ۷۱۶ با ۳:۱۰ ساعت تاخیر در ساعت ۱۵:۴۰ به وقت محلی انجام خواهد شد.

پرواز تهران-رم به شماره ۷۳۹ با ۵ ساعت تاخیر در ساعت ۲۰:۵۰ انجام خواهد شد.

پرواز رم -تهران به شماره ۷۳۸ با ۵ ساعت تاخیر در ساعت ۰۰:۵۹انجام خواهد شد.

پرواز تهران -بغداد به شماره ۳۴۲۳ با ۲:۳۰ ساعت تاخیر در ساعت ۱۱:۰۰ انجام می‌شود.

پرواز بغداد-مشهد به شماره ۳۴۳۰ با ۲:۳۰ ساعت تاخیر در ساعت ۱۳:۳۰ انجام می‌شود.

پرواز مشهد-بغداد به شماره ۳۴۳۱ با ۲:۳۰ ساعت تاخیر درساعت ۱۷:۱۵ انجام می‌شود.

پرواز بغداد-تهران به شماره ۳۴۲۲ با ۲:۳۰ ساعت تاخیر در ساعت ۲۰:۱۵ انجام می‌شود.
۰۱:۲۰:

پرواز تهران – استکهلم با شماره ۷۱۳ با ۳:۴۵ ساعت تاخیر در ساعت ۱۲:۰۰ ظهر انجام خواهد شد.

پرواز استکهلم – تهران با شماره ۷۱۲ با ۳:۳۰ ساعت تاخیر در ساعت ۱۷:۲۰ دقیقه به وقت محلی انجام خواهد شد.

پرواز تهران – بیروت با شماره ۶۶۱ با ۷:۲۰ ساعت تاخیر در ساعت ۱۳:۳۰ انجام خواهد شد.

پرواز بیروت – تهران با شماره ۶۶۰ با ۷:۲۰ ساعت تاخیر در ساعت ۱۶:۳۵ انجام خواهد شد.

 

منبع : کجارو

Posted in دسته‌بندی نشده